Väävelvesinik

Mis on väävelvesinik?

Väävelvesinik H2S ehk vesiniksulfiid on mädamunalõhnaga väga mürgine värvuseta gaas. Väävelvesinik võib tekkida sügavate puurkaevudes anaeroobsete bakterite elutegevuse tulemusena. Väävelvesinik võib tekkida ka soojaveeboileris, kui vee temperatuuri hoitakse väävlibakterite elutegevuseks sobival temperatuuril (30 – 60°C) juures. Väävel on väävlibakterite elutegevuseks vajalik mineraalaine.

Probleemid

Väävelvesinik põhjustab põhjaveetarbijale palju ebameeldivusi. Väävelvesinik annab veele eriti ebameeldiva mädamunalõhna ja maitse. Kahevalentse raua ja väävelvesiniku omavahelisel reageerimisel tekib torude siseseintele raudsulfiidi FeS musta värvi sade.

Norm

Joogivees väävelvesiniku sisaldus ei ole lubatud.

Kuidas kõrvaldada?