Ammoonium

Mis on ammoonium?

Ammoonium NH4 on lämmastikku sisaldavate orgaaniliste ainete laguprodukt. Ammoonium satub vette sõnnikust, väetistest või reoveest. Ammooniumist võib tekkida mikroorganismide toimel nitraat NO3 või nitrit NO2.

Probleemid

Ohtlikud on ammooniumist tekkivad nitraadid ja nitritid. Joogivees olevad nitraadid ja nitritid võivad olla kantserogeensete ühendite eelproduktideks, mis võivad esile kutsuda vähktõbe.

Norm

Ammooniumi lubatud sisaldus joogivees: pinnasevesi 0,05 mg/l ja põhjavesi 0,5mg/l (kvaliteediklass I).

Kuidas kõrvaldada?