Privaatsuspoliitika tingimused

 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Veefilter.ee omanik AP&P GRUPI AS kaitseb oma klientide privaatsust. Sellest tulenevalt oleme koostanud antud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad klientide andmete kogumist, avaldamist, kasutamist, talletamist ning edastamist. Meie tingimused on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Veebipoe veefilter.ee isikuandmete vastutav töötleja on AP&P GRUPI AS, registrikood 10236330, aadress Mäealuse 10, Tallinn 12618, Harjumaa ja e-post info@veefilter.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

AP&P GRUPI AS on isikuandmete vastutav töötleja, AP&P GRUPI AS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Isikuandmed edastatakse ka veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse majandustarkvara Directo serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab enda teadmistele vastavaid asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine 

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks,  tarbijavaidluste lahendamiseks või muul seadusandluses ettenähtud juhul. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat, kui seadusandlus ei sätesta pikemat aega. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta kirjalikult ja identifitseeritavalt ühendust klienditoega. 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (vaata KONTAKTID). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

KÜPSISTE KASUTAMINE

Sarnaselt paljudele teistele veebipoodidele, kasutab ka Veefilter.ee küpsisteks kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärk on aidata meil lehte arendada ja tagada lehel parim kasutajakogemus. Küpsis on tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse ning mis võimaldavad ära tunda Kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

Kasutaja nõustub küpsiste paigaldamisega, andes sellekohase nõusoleku Haldaja veebilehel. Hädavajalike küpsiste paigaldamiseks Haldaja Kasutajalt nõusolekut ei küsi kui Kasutaja on avaldanud soovi või andnud nõusoleku sellise teenuse osutamiseks, mis ilma vastava küpsiseta ei toimi (näiteks maksmine).

Millised küpsiseid kasutame?

Selle e-poe külastamise tulemusel võib teie veebilehitseja salvestada küpsiseid järgmistest kategooriates:

Hädavajalikud küpsised

Hädavajalikud küpsised on need, mis tagavad kasutajale ligipääsu veebisaidil pakutavatele kliendile suunatud teenustele ja mõningate omaduste kasutamiseks, näiteks ligipääs turvalistele aladele. Ilma nende küpsisteta ei oleks võimalikud sellised tavapärased teenused nagu maksmine, turvaline sisselogimine kontole ja teised boonused, mis kaasnevad kliendikonto omamisega. 

Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised

Need küpsised toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed, võimaldab teatud ajaperioodiks talletada ostukorvi lisatud tooted jne. 

Statistilised küpsised

Kasutame laialt analüütikatarkvara ja mõõdame selle abil veebilehe külastatavust. Need küpsised ei kogu Isikuandmeid. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada Veefilter.ee e-poe toimimist.

Reklaami-küpsised

veefilter.ee veebilehel kasutatakse mitmeid usaldusväärseid kolmandate osapoolte küpsiseid. See võimaldab kasutajal jagada lehti sotsiaalvõrgustikes ning kuvada personaliseeritud asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsiseid kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete platvormidel. Need küpsised ei kogu isikuandmeid.

Kuidas küpsiste kasutamist piirata või kustutada?

Kasutajal on võimalik muuta küpsise seadeid ja kustutada küpsis oma veebilehitseja (Internet Explorer, Firefox, Chrome jt) seadistuste kaudu. Rohkem informatsiooni küpsiste ja nende kasutamise piiramise kohta leiab veebileht www.youronlinechoices.com.