Elektrijuhtivus

Mis on vee elektrijuhtivus?

Vee elektrijuhtivus näitab erinevate soolade ja mineraalide (täpsemalt katioonide ja anioonide) sisaldust vees. Peamised katioonid vees on naatrium Na+, kaltsium Ca2+, kaalium K+ ja magneesium Mg2+ ning peamised anioonid on kloriid Cl-, sulfaat SO42-, karbonaat CO32- ja vesinikkarbonaat HCO3-. Kui vees suureneb lahustunud ainete kontsentratsioon, siis tõuseb ka lahuse elektrijuhtivus.

Probleemid

Mida suurem on vee elektrijuhtivus, seda suurem on vee korrosioonivõime ning seda agressiivsem see vesi on. Joogivesi ei tohi olla agressiivne, sest ei tohi põhjustada veega kokkupuutuvate seadmete ja materjalide korrosiooni.

Norm

Vee elektrijuhtivust iseloomustab erielektrijuhtivus (mõõduühik on siimens sentimeetri kohta). Joogiveele lubatud elektrijuhtivus 20°C juures: pinnasevesi 1000 µS/cm ja põhjavesi 2500 µS/cm (kvaliteediklass I).

Kuidas kõrvaldada?