Kloriidid

Mis on kloriidid?

Kloriidid Cl- on soolad, mis moodustuvad kloori ja metallide ühinemisel (NaCl). Looduslikult satub kloriide vette vihmavees lahustunud sooladena. Suur kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud merevee mõjust (merevee filtratsioon põhjavette) või kaudselt vana merepõhja ladestistest vees lahustunud sooladena. Vähese soolasisaldusega põhjavesi võib lahustada ka aluspinnast. Kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud ka vee reostusest (põllumajanduse, tööstuste, lumetõrje, kanalisatsiooni lekked). Ka suureneb kloriidide hulk vee kloreerimisega.

Probleemid

Kloriid näitab vee soolsust. Joogivee kloriidide kõrge sisaldus põhjustab vee maitse halvenemist, vesi muutub soolakaks, ka võib liigne kloriidide sisaldus aktiviseerida torustikes korrosiooni protsessi, põhjustades metallide hulga suurenemist vees.

Norm

Kloriidide lubatud sisaldus joogivees 250 mg/l (kvaliteediklass I).

Kuidas kõrvaldada?