Garantii

Garantii
Ostjal on õigus esitada kaebus ning kaup tagastada, kui kaup on puudustega. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu. Puudusega kauba puhul on ostjal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada esimesel võimalusel alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peab ostja säilitama kindlasti ostudokumendid (tellimuse kinnitus, arve jne), mis tõendavad, millal kaup on ostetud. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Kauba tagastamine
Ostjal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi, v.a. transpordikulu. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

Kauba tagastamiseks tuleb saata e-mail aadressile info@veefilter.ee. Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse kinnituse või arve number ning arveldusarve pangas, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 30 päeva jooksul arvates kauba tagastamisest. Kauba saab tagastada meie esindustes Tallinnas, Mäealuse 10 või Tartus, Vasara 46c.

Vajadusel küsige lisainfot tööpäevadel 8.30-17.00 telefonil 656 3137 või e-post info@veefilter.ee